ที่ตั้ง/แผนผัง

โรงเรียนพญารามวิทยา
หมู่ 9 ต.เพี้ยราม อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

ขอเส้นทางไปที่ โรงเรียนพญารามวิทยา

แผนผังโรงเรียน