อัลบัมทั้งหมด

ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2565

มอบตัว ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565

ต้อนรับรอง ผอ.

โครงงานสุขภาพ

นิเทศห้องเรียน

ประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนกลยุทธิ์

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564

รับการนิเทศงานประกันฯ

งานขึ้นบ้านใหม่ประธานกรรมการสถานศึกษา

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Onhand

ประชุมชี้แจงก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564

รับมอบตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4

ประชุมผู้ปกครอง 2/2563

พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม

สอบสนามหลวงธรรมศึกษา

วันมาฆบูชา

อบรมยุวเกษตรกร

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน

กิจกรรมมอบทุนเสมอภาคนักเรียน

กิจกรรมทำบุญวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียน

กิจกรรมขยายผล school brain bank

กิจกรรมยิ้ม ไหว้ ทักทาย

กีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา2563

ต้อนรับคุณครูนิจฉรา นพเก้า

ตรวจขั้นที่ 5

กิจกรรมแซนโฎนตา บูชาบรรพบุรุษ 2563

กิจกรรมร้อยรักดวงใจ สานสายใยมุทิตา 2563

อบรม SMSS

ประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2

อบรมจิตอาสา

สอบคัดกรองความสามารถในการอ่านและเขียน

กิจกรรมวันสุนทรภู่ สู่วันภาษาไทย

โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

พิธีถวายพระพร เนื่องในวันวันพระราชสมภพ ประจำปี 2563