อักษรย่อ/สี/ต้นไม้ประจำโรงเรียน

อักษรย่อ
พ.ร.ว.
 
                สีประจำโรงเรียน                          
แสด – ขาว   
                                              สีแสด                        หมายถึง ความสว่างเจิดจ้า  เรืองปัญญา 
                                              สีขาว                         หมายถึง  ความบริสุทธิ์  ความสะอาดและความเป็นระเบียบ

 
ต้นไม้ประจำโรงเรียน
ต้นพะยูง
 
             ดอกไม้ประจำโรงเรียน              
ดอกเข็ม