ข่าวทั้งหมด

# หัวข้อข่าว ประเภท วันที่
1 การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ทั่วไป 17 ก.ย. 65
2 ประจำเดือนสิงหาคม 2565 ทั่วไป 6 ก.ย. 65
3 ค่ายเยาวชนสร้างชาติ ทั่วไป 31 ส.ค. 65
4 วันสุนทรภู่สู่วันภาษาไทย ทั่วไป 19 ส.ค. 65
5 ส่งรองวิยะดา ทั่วไป 16 ส.ค. 65
6 ประจำเดือนกรกฎาคม ทั่วไป 16 ส.ค. 65
7 วันแม่แห่งชาติ ทั่วไป 16 ส.ค. 65
8 หมู่บ้านอยู่เย็น ทั่วไป 1 ส.ค. 65
9 ค่ายคุณธรรม ทั่วไป 18 ก.ค. 65
10 สอบอ่านเขียนภาษาไทย ทั่วไป 18 ก.ค. 65
11 สถานศึกษาปลอดภัย รร.สวย น่าอยู่ ทั่วไป 16 ก.ค. 65
12 เปิดชั้นเรียน ทั่วไป 15 ก.ค. 65
13 วันสถาลูกเสือ ทั่วไป 14 ก.ค. 65
14 นิเทศติดสถานศึกษา ทั่วไป 14 ก.ค. 65
15 ประจำเดือนมิถุนายน2565 ทั่วไป 11 ก.ค. 65
16 พิธีไหว้ครู ทั่วไป 29 มิ.ย. 65
17 ต่อต้านยาเสพติด ทั่วไป 29 มิ.ย. 65
18 เชิญงานเกษียณ ทั่วไป 23 มิ.ย. 65
19 SAR ปีการศึกษา 2564 ทั่วไป 14 มิ.ย. 65
20 ประชุมมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 20 พ.ค. 65
21 โรงเรียนสวยน่าอยู่ มี.ค.2565 ทั่วไป 12 พ.ค. 65
22 ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน1/2565 ทั่วไป 12 พ.ค. 65
23 โรงเรียนสวยน่าอยู่ เม.ย.2565 ทั่วไป 12 พ.ค. 65
24 โรงเรียนสวยน่าอยู่ ก.พ.2565 ทั่วไป 11 พ.ค. 65
25 ประชาสัมพันธ์ประจำเดือนเมษายน 2565 ทั่วไป 3 พ.ค. 65
26 Peer Review ประกันภายใน ทั่วไป 26 เม.ย. 65
27 มอบตัว ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 4 เม.ย. 65
28 ต้อนรับรอง ผอ. ทั่วไป 1 เม.ย. 65
29 โครงงานสุขภาพ ทั่วไป 1 เม.ย. 65
30 วารสารประจำเดือนพฤศจิกายน ทั่วไป 3 ก.พ. 65
31 รางวัลคุรุชนคนคุณธรรม ทั่วไป 3 ก.พ. 65
32 โรงเรียนคุณธรรม ทั่วไป 3 ก.พ. 65
33 เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ทั่วไป 3 ก.พ. 65
34 ผ้าไทย ทั่วไป 3 ก.พ. 65
35 กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ ทั่วไป 3 ก.พ. 65
36 วารสารประจำเดือนธันวาคม ทั่วไป 3 ก.พ. 65
37 รางวัล เพชรรัตนชาติ ทั่วไป 3 ก.พ. 65
38 วารสารประจำเดิอนมกราคม ทั่วไป 3 ก.พ. 65
39 ประเมิน pisa ทั่วไป 26 พ.ย 64
40 กีฬาสี 2564 ทั่วไป 23 พ.ย 64
41 รางวัลนวัตกรรม ทั่วไป 5 พ.ย 64
42 รางวัล smart director ทั่วไป 5 พ.ย 64
43 รางวัล smart teacher ทั่วไป 5 พ.ย 64
44 ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ทั่วไป 1 พ.ย 64
45 นวัตกรรม ทั่วไป 25 ต.ค. 64
46 สอบปลายภาค1-64 ทั่วไป 2 ต.ค. 64
47 เรียน Onsite ทั่วไป 17 ก.ย. 64
48 เรียน Online ทั่วไป 24 ส.ค. 64
49 ประกาศเรียน Online ครั้งที่ 3 ทั่วไป 6 ส.ค. 64
50 เรียน Online ทั่วไป 31 ก.ค. 64
51 เรียน Online ทั่วไป 19 ก.ค. 64
52 ไหว้ครู 2564 ทั่วไป 15 ก.ค. 64
53 มาตรการป้องกันโควิด19 ทั่วไป 24 พ.ค. 64
54 กำหนดการมอบตัว ทั่วไป 24 พ.ค. 64
55 วันรัก วันลา ทั่วไป 24 มี.ค. 64
56 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ทั่วไป 5 มี.ค. 64
57 สอบสนามหลวงธรรมศึกษา ทั่วไป 5 มี.ค. 64
58 วันมาฆบูชา ทั่วไป 26 ก.พ. 64
59 กิจกรรมเสริมสร้างยุวเกษตรกร ทั่วไป 20 ก.พ. 64
60 ทำบุญโรงเรียน ทั่วไป 3 ก.พ. 64
61 จัดทำ MOU ทั่วไป 31 ม.ค. 64
62 สอบคัดกรองความสามารถมนการอ่านและเขียน ทั่วไป 28 ธ.ค. 63
63 กีฬาสีภายใน 2563 ทั่วไป 12 ธ.ค. 63
64 เปิดเทอม 2 ทั่วไป 29 พ.ย 63
65 ต้อนรับคุณครูนิจฉรา นพเก้า ทั่วไป 11 พ.ย 63
66 ตรวจขั้นที่ 5 ทั่วไป 24 ต.ค. 63
67 รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 ทั่วไป 21 ต.ค. 63
68 ประกาศมาตรการแนวปฏิบัติตามนโยบายลดการบ้าน ลดการสอน และเพิ่มการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2563 ทั่วไป 21 ต.ค. 63
69 . ทั่วไป 16 ก.ย. 63
70 เกษียณอายุราชการ ทั่วไป 3 ก.ย. 63
71 วันสุนทรภู่ สู่วันภาษาไทย ทั่วไป 13 ส.ค. 63
72 การคัดกรอง ทั่วไป 6 ส.ค. 63
73 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาเครื่องดนตรีสากลวงสตริงคอมโบ เพื่อการจัดการเรียนการสอนและบริการชุมชน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อ-จัดจ้าง 30 ก.ค. 63
74 ขอเชิญร่วมงานวันสุนทรภู่ สู่วันภาษาไทย ทั่วไป 25 ก.ค. 63
75 ประกาศยกเลิกยกเลิกประกาศโรงเรียนพญารามวิทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาเครื่องดนตรีสากล วงสตริงคอมโบ เพื่อการจัดการเรียนการสอนและบริการชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ทั่วไป 25 ก.ค. 63
76 รับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา2563 ทั่วไป 2 มิ.ย. 63